استقبال گسترده مردمی از معن اسعد وزنه بردار المپیکی در شهرک سلحب در حومه حماه/تصاویر+ ویدئو

استقبال گسترده مردمی از معن اسعد وزنه بردار المپیکی در شهرک سلحب در حومه حماه/تصاویر