نیروهای اشغالگر آمریکایی 55 خودرو از جمله شماری از تانکر های حامل نفت سرقتی از سوریه را به عراق منتقل کردند

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکایی طی 24 ساعت گذشته 55 خودرو از جمله شماری از تانکر های حامل نفت سرقتی از سوریه را از طریق گذرگاه غیرقانونی ابن الولید به عراق منتقل کردند.

منابع محلی در حومه الیعربیه به خبرنگار/سانا/ گفتند: نیروهای اشغالگر آمریکایی 25 خودرو شامل تانکر های حامل نفت سرقتی از سوریه علاوه بر کامیون های پوشیده را از طریق گذرگاه غیرقانونی ابن الولید به عراق منتقل کردند.

منابع ادامه دادند: نیروهای اشغالگر آمریکایی دیشب نیز 30 خودرو شامل شماری از تانکر های حامل نفت سرقتی از سوریه و شماری از خودورهای زرهی را نیز از طریق گذرگاه غیرقانونی ابن الولید به عراق منتقل کردند.