وقوع آتش سوزی در کوه های عین دوره در مصیاف و تیم های آتش نشانی در حال اطفای آن هستند

حماه-سانا

خبرنگار سانا از وقوع آتش سوزی در کوه های عین دوره در مصیاف خبرداد و اشاره کرد که و تیم های آتش نشانی در حال اطفای آن هستند.