وقوع آتش‌ سوزی در منطقه جنگلی شهرک مرمریتا در حمص

وقوع آتش‌ سوزی در منطقه جنگلی شهرک مرمریتا در حمص