رئیس جمهور بشار اسد با صدور یک قانون حقوق و دستمزد کارمندان نظامی و غیر نظامی به میزان 50 درصد افزایش داد

دمشق-سانا

امروز بشار اسد رئیس جمهوری کشور قانون شماره 19 سال 2021 را صادر و حقوق کارمندان و کارکنان نظامی و غیر نظامی 50 درصد افزایش داده است.