الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در شانزدهمین نشست مذاکرات آستانه در یک کنفرانس مطبوعاتی: ما بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه تا نابودی کامل آن و حمایت از تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران این کشور تاكید كرد