رئیس جمهور اسد “مدال شايستگی” را به ژنرال علی اصلان اعطا کرد