رئیس جمهور اسد “مدال شايستگی” را به ژنرال علی اصلان اعطا کرد

 دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز ژنرال علی اصلان رئیس ستاد سابق مدال شايستگی سوريه را با هدف تقدير از نقش و قهرمانی خود به عنوان یک رهبر نظامی و مبارز شجاع و فداکاری مداوم خود در طول هفت دهه به میهنش تقديم كرد.

شایان به ذکر است که، ژنرال اصلان یکی از برجسته ترین فرماندهان ارتش عربی سوریه است، در سال 1932 به دنیا آمد و تعدادی از پست های نظامی را از جمله فرمانده نیروهای سوری در لبنان و رئیس ستاد ارتش در سوریه، سپس پست مشاور در ریاست جمهوری در سال 2003 تا امروز را اشغال کرد.

وی در سال 1952 به آکادمی نظامی پیوست و یکی از برجسته ترین فرماندهان در جنگ آزادی بخش تشرین در سال 1973 بود.

زمانی که معاون رئیس ستاد بود، نیروهای مسلح با گروه های اخوان المسلمین در سوریه و حمله “اسرائیل” به لبنان در سال 1982 مقابله کردند.

ژنرال اصلان تعدادی کتاب مهم نظامی نوشت و چندین نظریه نظامی را تنظیم کرد که در طول جنگ ها به منافع رسیده اند.