دو تجمع مردمی در شهر های سقیلبیه وعقرب در حومه حما به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه 

حماه -سانا

دیروز تجمعاتی در شهر های سقیلبیه وعقرب در حومه حماه به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه برگزار شد.