پمپاژ آب به مرکز شهر حسکه پس از 12 روز وقفه به دلیل جنایات نیروهای اشغالگر ترکیه دوباره شروع شده است

حسکه – سانا

مؤسسه عمومی آب آشامیدنی اعلام کرد که پمپاژ آب به مرکز استان حسکه که به دلیل جنایات نیروهای اشغالگر ترکیه قطع شده بود، پس از 12 روز دوباره شروع شده است.

محمود عکله مدیر این مؤسسه به خبرنگار «سانا» تصریح کرد: پمپاژ آب به دلیل اینکه اشغالگر ترکیه پمپ ها آب موجود در ایستگاه آب رسانی علوک و الحمه را کنترل می کنند به تاخیر انداخته شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک دستگاه پمپ آب مورد بهره ‌برداری قرار گرفت و پمپاژ آب به صورت نرمال به 4 تا 5 پمپ آب نیاز دارد.

مدیر مؤسسه عمومی آب آشامیدنی گفت: اقدام اشغالگر ترکیه در کنترل پمپ ها آب تأثیر منفی بر پمپاژ آب به محله های شهر را به همراه خواهد داشت و به این صورت برای پر شدن مخازن آب به بیش از 10 روز زمان نیاز دارد بنابراین باید تعداد پمپ ها افزایش یابد تا روند پمپاژ آب به وضعیت عادی خود برگردد.

غیاث