تمایل پاکستان برای تولید واکسن اسپوتنیک وی در اراضی خود

اسلام آباد – سانا

وزیر امور خارجه پاکستان تمايل كشورش به تولید واکسن ویروس کرونا اسپوتنیک وی در اراضی این کشور ابراز کرد.

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به اسپوتنیک گفت: ما در تلاش هستیم سرمایه گذاری‌هایی را در پاکستان به خود جلب کنیم و اگر بتوانیم واکسن اسپوتنیک وی را در پاکستان تولید کنیم، خوشحال خواهیم شد.