بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه همکاری های اقتصادی بین سوريه و ايران در دیدار نخست وزیر مهندس حسین عرنوس با رئیس طرف ایرانی اتاق بازرگانی مشترک سوريه و ايران

 دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر صبح امروز با كيوان كاشفی رئیس طرف ایرانی اتاق بازرگانی مشترک سوريه و ايران و هياته همراه وی دیدار و گفتگو کرد.

توسعه همکاری های اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور در این دیدار بررسی شد.

دو طرف بر اهمیت گشودن افق های جدید برای همکاری جهت مقابله با محاصره اقتصادی غیرقانونی اعمال شده بر سوریه و ایران و نقش بخش خصوصی در افزایش همکاری های اقتصادی  با توجه به توانایی هایی بخش خصوصی انعطاف پذیری آن تأکید کردند.

مهندس حسين عرنوس بر اهمیت تقویت همکاری بین فعالیت های اقتصادی و تجاری در دو کشور در زمینه تجهیز کارخانه ها، ایجاد پروژه های مشترک و مبادله کالا برای تأمین نیازهای بازارهای دو کشور تأکید کرد.

به نوبه خود رئیس و اعضای هیئت ایرانی تمایل بسیاری از شرکتهای ایرانی را برای فعالیت در بازار سوریه و بالا بردن سطح روابط اقتصادی و تجاری و بین دو کشور ابراز کرد.

دبیرکل ریاست شورای وزیران، رئیس طرف سوری در اتاق بازرگانی مشترک سوریه و ایران، دبیر اتاق و جواد ترک آبادی سفیر ایران در دمشق در این دیدار حضور داشتند.