دومای روسیه با تمدید پیمان نیواستارت موافقت کرد

مسکو – سانا

مجلس دومای روسیه امروز طرح تمدید ۵ ساله پیمان استارت نو را تصویب کرد.

به نقل از روسیا الیوم، دومای روسیه به تمدید پیمان نیو استارت به مدت پنج سال دیگر رأی داد. تمدید این توافق با منافع ملی روسیه همسو بوده و فرصت حفظ شفافیت در روابط استراتژیک بین  مسکو و واشنگتن و حمایت از ثبات استراتژیک در جهان را فراهم می‌کند.

 این رأی‌دهی یک روز پس از آن انجام شد که رئیس جمهوری روسیه و رئیس جمهوری آمریکا طی تماس تلفنی نسبت به دستیابی به توافق برای تمدید پیمان استارت 3 ابراز رضایت کردند، طرفین اقدامات ضروری طی چند روز آینده به اتمام می رسانند.