قطع مجدد آب شرب شهر حسکه و حومه غربی آن توسط نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدورانشان

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست ها مزدورانشان مجددا با متوقف کردن ایستگاه پمپاژ آب علوک در حومه شهر اشغالی راس العین، آب شرب شهر حسکه و حومه غربی آن را قطع کردند.

محمود العكله مدیر مؤسسه آبرسانی به خبرنگار/سانا/ گفت: نیروهای اشغالگر با تعطیل ایستگاه پمپاژ آب علوک حدود دو میلیون شهروند از اهالی حسکه و حومه غربی آن را از آب شرب محروم کردند.

شایان به ذکر است که نیروهای اشغالگر ترکیه علاوه بر انجام حملات مداوم به زیر ساخت ها و شبکه های برق رسانی در منطقه شمالی، بیش از 18 بار ایستگاه پمپاژ آب علوک را تعطیل کردند.