بارش باران در استان های کشور

دمشق..

حلب..

حمص..

لاذقیه..

حماه..