تصویب طرح وزارت کشاورزی برای بهبود بخشیدن به وضعیت تحویل محصول پنبه در نشست امروز شورای وزیران

دمشق – سانا

شورای وزیران در نشست هفتگی خود به ریاست حسین عرنوس نخست وزیر طرح وزارت کشاورزی برای بهبود بخشیدن به وضعیت تحویل محصول پنبه در فصل آینده را به تصویب رساند و بر ضرورت ارائه تسهیلات لازم برای کشت مجدد پنبه در اراضی آزادشده از تروریسم و افزایش تعداد مراکز تحویل پنبه و تضمین حقوق کشاورزان و تشویق آنان به استفاده از سیستم های آبیاری مدرن تاکید کرد.

شورای وزیران در این نشست از طرح وزارت کشاورزی برای کشت گندم در سال کشاورزی 2020 – 2021 مطلع شد و با امضای یک قرار داد جهت تامین 3500 تن کود یوریا 46%  و امضای یک قرارداد برای برای ایجاد یک پروژه تولید برق خورشید 33 مگاواتی در منطقه صنعتی حلب موافقت کرد.

شورای وزیران همچنین بر اجرای همه تصمیمات دولتی متعلق به مقابله با ویروس کرونا و اتخاذ گام های بیشتر برای حمایت از بخشت بهداشت و افزایش آگاهی مردم نسبت به ضرورت اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.