رئیس جمهور “بشار اسد” سفیر «بسام صباغ» را به عنوان نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در نیویورک منصوب کرد

دمشق-سانا

آقای رئیس جمهور “بشار اسد” با صدور دستور شماره 324 سال 2020 سفیر «بسام صباغ» را به عنوان نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در نیویورک منصوب کرد.

سفیر “بسام صباغ” در حلب متولد شد.. لیسانس علوم سیاسی دارد.

سفیر صباغ از سال 2010 به عنوان سفیر جمهوری عربی سوریه در اتریش و نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در وین فعالیت می کرد.

وی از سال 2013 به عنوان نماینده دائم سازمان منع تسلیحات شیمیایی در لاهای و از سال 2001 تا 2006 به عنوان مشاور هیات نمایندگی دائم در نیویورک فعالیت می کرد.

صباغ از سال 1995 تا 2000 در سفارت سوریه در واشنگتن به عنوان دیپلمات فعالیت می کرد.

ل.ب