آتش سوزی خوابگاه دانشجویی دانشگاه دمشق خاموش شد

دمشق – سانا

آتش سوزی در طبقه دوم خوابگاه دانشجویی دانشگاه دمشق با حضور به موقع آتش نشانان خاموش شد.

وائل حسن کارشناس آتش سوزی در اداره امنیت جنایی گفت: آتش‌سوزی در طبقه دوم خوابگاه دانشجویی دانشگاه دمشق با حضور به موقع آتش نشانان خاموش شد .

وی گفت: خوشبختانه در این آتش سوزی کسی آسیب ندید ولی لوازم داخل اتاقی که آتش گرفته بود در آتش سوخت.

حسینی در ادامه گفت : علت آتش سوزی در دست بررسی است ولی شواهد اولیه حاکی از روشن ماندن بخاری برقی در داخل خوابگاه می باشد .