دستور رئيس جمهور دکتر بشار اسد برای افزایش 40 در صد حقوق ماهانه کارکنان در بخش آموزشی در وزارت آموزش و پرورش

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /27/ سال /2020/ را که متعلق به افزایش 40 در صد حقوق ماهانه کارکنان در بخش آموزشی در وزارت آموزش و پرورش و 10 در صد حقوق کارکنان در بخش اداری در این وزارت را صادر کرد.