مسکو: ثبات در خاورمیانه منوط به ایجاد راه حل برای قضیه فلسطین است

مسکو – سانا

وزارت امور خارجه روسیه ثبات در خاورمیانه منوط به ایجاد راه حل برای قضیه فلسطین را دانست.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای تاکید کرد که مسئله فلسطین هنوز در حال سوختن است و بدون حل و فصل آن نمی توان به ثبات قابل اعتمادی در منطقه خاورمیانه دست یافت.

وزارت امور خارجه روسیه یادآور شد: روسیه به عنوان یکی از طرف های کمیته چهارگانه همواره به اهمیت دستیابی به حل و فصل فراگیر اشاره داشته است.