دستگیری 6 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز /6/ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا ”، نیروهای اشغالگر با یورش به منازل فلسطینی در طولكرم، رام الله و بيت لحم و تفتیش آن /6/ فلسطینی را دستگیر کردند.