دستگیری 15 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر به قدس اشغالی، طولكرم، بيت لحم، جنين و شهرک های السموع در الخليل و سلواد در رام الله  یورش بردند و 15 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.