دستگیری نه فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست

قدس اشغالی – سانا

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با شهرک های بيت حنينا در قدس اشغالی،كفر اللبد وعنبتا و قفين در طولكرم، بيت فجار و اردوگاه الدهيشة در جنوب بيت لحم 9 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.