دستگیری 6 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر با یورش به شهر رام الله در کرانه باختری 6 فلسطینی را دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با یورش به اردو.گاه الجلزون شمال شهر رام الله 6 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.