گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان‌های شهر دمشق

دمشق – سانا

استانداری دمشق امروز به عملیات گندزدایی و ضد عفونی کردن خیابان‌های دمشق شروع کرده است.

تمام خیابان‌های و محله‌های شهر دمشق با هدف مقابله با ویروس کرونا در پرتو افزایش تعداد موارد ثبت‌ شده ضد عفونی می شوند.

مدیر اداره نظافت استان دمشق در مصاحبه با خبرنگاران هدف این طرح را پیشگیری از انتقال ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: امروز محله های ممتد از منطقه باب توما تا منطقه المیدان گندزدایی و ضد عفونی شدند.

وی با اشاره به ادامه این طرح تا ضد عفونی کردن همه محله‌های دمشق گفت: فردا مناطق دیگری از جمله منطقه الزاهره الجدیده و الزاهره القدیمه ضد عفونی می شوند.

از سوی دیگر تعدادی از صاحبان مغازه‌ها در منطقه الجزماتیه از تلاش های مداوم استانداری برای ضد عفونی کردن خیابان ها تقدیر و بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی در مکان‌های شلوغ و پر تردد تاکید و پایبندی خود را به اقدامات پیشگیرانه اعلام کردند.

غیاث جاویش