تعداد شعب اخذ رای در استان دمشق برای انتخابات پارلمان سوریه مشخص شد

دمشق – سانا

رئیس کمیته قضایی در دمشق گفت: 1089 شعبه اخذ رای در استان دمشق برای انتخابات پارلمان سوریه داریم.

قاضی حسام الدين رحمون رئیس کمیته قضایی در دمشق به خبرگزاری سانا گفت: برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات پارلمان سوریه، 1089 شعبه اخذ رای درنظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر فراهم بودن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات سالم در دمشق، گفت: برای موفقیت در روند انتخابات با مقامات ذیربط همکاری می کنیم.