دستگیری یک فلسطینی در قدس اشغالی توسط نظامیان صهیونیست

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر با یورش به قدس اشغالی یک فلسطینی دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با یورش به روستای الخان الاحمر در قدس اشغالی یک فلسطینی دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.

راما