روند ارائه خدمات به مردم در شهرک قرنطینه شده جدیده الفضل همچنان ادامه دارد

ريف دمشق – سانا

مقامات ذیصلاح همچنان نیازهای اهالی شهرک جدیده الفضل که به دلیل ثبت چند مورد ابتلا به ویروس کورونا تحت قرنطینه قرار داده شد را تامین می کنند.

در همین راستا تیمی از وزارت دارایی وارد این شهر شدند تا حقوق ماهانه کارمندان ساکن آن را بپردازند.

رئیس شورای شهرک جدیده الفضل در گفتگو با /سانا/ اظهار داشت: با همکاری مقامات ذیربط  چند اقدام برای تامین همه نیازهای اهالی این شهرک اتخاذ کرده ایم.

وی افزود: در این راستا تیمی از وزارت دارایی وارد این شهرک شد تا حقوق ماهانه کارمندان ساکن آن را بپردازند.

رئیس شورای شهرک جدیده الفضل نیز به آغاز توزیع سبدهای غذایی میان اهالی این شهرک و تامین بنزین برای خودروها اشاره و بیان کرد: مرکز بهداشتی و درمانی شهرک جدیده الفضل برای ارائه خدمات درمانی به همه موارد اورژانسی آماده است.

وی ادامه داد: بیمارانی که به درمان در خارج شهرک نیاز دارند توسط کادر اداره بهداشت و درمان به مراکز بهداشتی متخصص منتقل می شوند.

رئیس شورای شهرک جدیده الفضل نیز تلاش های استانداری قنیطره برای تامین نیازهای اهالی به ویژه در زمان دوره قرنطینه را ستود.

شایان به ذکر است که در 20 ماه گذشته وزارت بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت عمومی از قرنطینه شدن شهرک جدیده الفضل خبر داد.

لینا/غیاث