تاکید رئیس مجلس بر اهمیت تقویت و توسعه روابط پارلمانی بین سوریه و موریتانی

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با «أعل ولد أحمدو» سفیر موریتانی در دمشق بر اهمیت تقویت و توسعه روابط پارلمانی بین سوریه و موریتانی تاکید و روابط دوستی و برادری بین دو ملت برادر سوریه و موریتانی را ستود.

رئیس مجلس خلق از سفیر موریتانی در دمشق به پاس ایستادگی در کنار ملت سوریه تشکر و برایش آرزوی موفقیت کرد.

از سوی دیگر سفیر موریتانی در دمشق بر اهمیت هماهنگی با کمیته برادری سوریه – موریتانی در مجلس خلق که به نفع دو کشور برادر می باشد، تاکید و نسبت به پیروزی سوریه بر تروریسم ابراز اطمینان کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در این دیدار حضور داشتند.

شایان به ذکر است که دیروز مراسم خداحافظی سفیر موریتانی در دمشق توسط وزارت امورخارجه و مهاجران برگزار شد.

غياث جاويش