بررسی اثرات مستقیم تغییر نرخ ارز بر بازارها در نشست امروز کابینه کشورمان

دمشق – سانا

کابینه امروز با تشکیل نشستی اثرات مستقیم تغییر نرخ ارز بر وضعیت زندگی و بازارها علاوه بر مقالات کار ارائه‌ شده توسط وزارتخانه‌ها و بهترین راه‌ها برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان در سایه شرایط کنونی و طرح “اتکا به خود” را مورد بررسی قرار داد.

رئیس بانک مرکزی سوریه با حضور در این نشست به نشریح اقدامات بانک در زمینه سیاست پولی و مالی و گام‌ها برای تقویت ثبات لیر سوریه و اقتصاد ملی در مواجهه با چالش‌ها ناشی از جنگ و محاصره اعمال شده از سوی غرب علیه مردم سوریه علاوه بر طرح بانک برای مبارزه با سفته کاری پرداخت.

کابینه با طرح استثنایی برای توسعه کشاورزی در همه استان‌ها در سایه شرایط کنونی اقتصادی موافقت کرد و ۵ میلیارد لیر را برای توسعه منطقه کشاورزی الغاب در حومه حماه اختصاص داد.

غیاث