مهار آتش‌سوزی در مناطق نزدیک به مرز سوریه و اردن

سویدا – سانا

آتش سوزی در مناطق نزدیک به مرز سوریه و اردن توسط اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و شهروندان استان سویدا مهار شد.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی منطقه صلخد در استان سویدا اعلام کرد: آتش سوزی در مناطق وسیعی شامل چمن خشک شروع شد و با تلاش نیروی آتش نشانی و شهروندان مهار شد.

وی افزود: وسعت این آتش سوزی در این منطقه ده ها دونم بود.