حلب: تصاویری از بازی امروز تیم الاتحاد با تیم الشرطه 

 

تصاویری از بازی امروز تیم الاتحاد با تیم الشرطه در حلب پس از ازسرگیری لیگ فوتبال که به دلیل اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا متوقف شد..