یک هواپیمای حامل سوری ها از ارمنستان صبح امروز در فرودگاه بین المللی دمشق به زمین نشست

دمشق – سانا

یک هواپیمای حامل سوری ها  از پایتخت ارمنستان صبح امروز در فرودگاه بین المللی دمشق به زمین نشست.

خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: در راستای اجرای مقررات تیم دولت در خصوص بازگرداندن سوری ها، سرنشینان این پرواز قرار است دو هفته در قرنطینه نگهداری شوند.

پیش از این محمد الحاج ابراهيم سفیر کشورمان در ارمنستان در مصاحبه با خبرنگار /سانا/ گفت: این پرواز با همکاری شرکت هواپیمایی اجنحه الشام و سفارت سوریه در ایروان صورت گرفت.

وی ضمن اشاره به انجام این پرواز در راستای اجرای تصیمات تیم دولت مسؤول طرح مقابله با ویروس کرونا  توضیح داد: 29 سوری از ارمنستان با این هواپیما به کشورشان بازگشته اند.

غیاث