اهالی و نیروهای ارتش یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا را وادار به عقب‌ نشینی کردند

حسكه – سانا

اهالی روستاهای حومه جنوبی قامشلی با پشتیبانی نیروهای ارتش عربی سوریه با سد کردن راه یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا، آن ها را مجبور به عقب‌ نشینی کردند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند: یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا تلاش می ‌کرد تا از یک ایست بازرسی متعلق به ارتش عربی سوریه در حومه قامشلی عبور کند ولی نیروهای این پاسگاه مانع از عبور آن‌ شدند و اهالی روستای /ام الغدیر/ و روستای/ثامنه رحیه/ با سنگ باران کاروان اشغالگران آمریکایی آن را وادار به عقب‌ نشینی کردند.

منابع توضیح دادند: نیروهای اشغالگر آمریکایی سعی برای تغییر مسیر خود به سمت روستای/فرفره/ را داشتند که اهالی این روستا به مقابله با آنها رفتند و به سمتشان سنگ پرتاب کردند و مانع جلوتر آمدن آنها شدند و در نهایت وادارشان کردند به همان جایی که از آنجا آمده بودند بازگردند.

غیاث جاویش