زاسپکین:  از بین بردن تروریسم در سوریه یک اولویت است

بيروت-سانا

«الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان تاکید کرد که اقدامات تحریک آمیز مکرر سازمان های تروریستی در سوریه ، از بین بردن تروریسم را در اولویت قرار داد.

وی طی یک همایش در بیروت پایتخت لبنان دیروز گفت: کشور خود همچنان به درک سوچی و مسیر آستانه در سوریه پایبند است.

وی اشاره کرد: این مرحله بسیار حساس است ، به همین دلیل رایزنی هایی میان طرفین ذیربط در مورد تحولات در سوریه انجام می شود.

راما