سفیر آلا: دولت سوریه مواظب مردمش است

ژنو-سانا

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل وسازمان های بین المللی در ژنو دکتر حسام آلا مجددا تاکید کرد که دولت سوریه مواظب مردم این مرز وبوم وحامی آن ها در تمام سرزمین های سوریه است. وی اشاره کرد: عملیات پاکسازی خاک سوریه در ادلب وحلب از لوث تروریسم با تعهدات بین المللی مربوط به مبارزه با تروریسم وتعهدات ملی مرتبط به حمایت از شهروندان وحفاظت از یگانگی وسلامت ارضی مقابل ترروریسم واشغالگری صورت می گیرد.

آلا در پاسخ به بیانیه ای کمیسار عالی حقوق بشر مشیل باشلیت واظهارات سخنگوی دفترش در خصوص اوضاع در سوریه گفت: تمام اظهارات سخنگو مرتبط به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان وزیربنایی غیرنظامی عاری از صحت است وغیر قابل قبول است چون این اظهارات گمراه کننده وحقیقت را تحریف وتصاویر نادرستی مطرح می کنند

متاسفانه بیانیه مبنی بر دلایل غلط است که اهداف عملیات نظامی در استان های حلب وادلب به هدف آزادسازی شهروندان این دو استان از سیطره گروه های تروریستی وغیره از گروه های تروریستی تندرو متحد آن نادیده می گیرد.

آلا افزود: جای تعجب دارد که در بیانیه آی کمیسار عالی هیچ نامی یا نشانی از گروه های تروریستی وجنایات آن بیان نشده است وآن ها را گروه های مسلح نامید.

نیز جای تعجب دارد که بیانیه به حضور نظامی غیر قانونی ترکیه که قانون بین المللی ومنشور سازمان بین الملل را نقض می کند؛ اشاره نکرد .نیز از مسئولیت دولت ارودغان از جنایات نیروهای نظامی این رژیم وگروه های مزدور خود در خاک سوریه چشم پوشی کرد.

شاهد أيضاً

سوریه حمله وحشیانه نیروهای ایالات متحده آمریکا به برخی مناطق در استان دیرالزور را محکوم کرد

دمشق – سانا  سوریه حمله وحشیانه نیروهای ایالات متحده آمریکا به برخی مناطق در استان …