نیبزیا: لزوم ادامه جنگ علیه تروریسم در سوریه تا نابودی کامل آن

نیویورک-سانا

نماینده دائم روسیه در سازمان بین الملل واسیلی نیبزیا بر لزوم ادامه جنگ علیه تروریسم در سوریه تا تحقق نابودی کامل آن واعمال حاکمیت کامل دولت سوریه علیه خاک این کشور  تاکید کرد.

نیبزیا در جریان جلسه شورای امنیت امروز توضیح داد که حمایت کشورش از سوریه در جنگ خود علیه تروریسم ادامه پیدا می کند. وی بر ضرورت محترم شمردن حاکمیت و وحدت ارضی وتلاش برای شروع بازسازی وبازگشت آوارگان سوری به کشورشان تاکید کرد.

نیبزیا افزود: گروه های تروریستی در حومه ادلب از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند ومانع خروج آن ها از گذرگاه های انسانی که توسط دولت سوریه ایجاده شده بودند را می شوند.

نیبزیا از کشورهای حامی تروریسم خواهان توقف حمایت از گروه های تروریستی در سوریه به خصوص آنهای که در لیست نهادهای تررویستی شورای امنیت درج شدند, شد

نیبزیا گفت: اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه تحمیل شده علیه سوریه بر زندگی مردم سوریه تاثیر منفی می گذارد وجلوی روند بازسازی بیمارستان ها ومدارس را می گیرد.

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مقابله پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در آسمان دمشق