آزادسازی روستای کفر داعل و تپه شویحنه در حومه غربی حلب از لوث تروریسم

حلب-سانا

خبرنگار سانا از آزادسازی روستای کفر داعل و تپه شویحنه در حومه غربی حلب از لوث تروریسم خبر داد.

ادامه دارد…