آغاز طرح سراسری واکسن ضد فلج کودکان

دمشق-سانا

امروز وزارت بهداشت شروع به انجام کمپین ملی واکسیناسیون فلج اطفال در مراکز بهداشت کرد.

کمپین واکسیناسیون از طریق 967 مرکز بهداشتی موجود در سراسر استان ها و 2336 تیم سیار همچنین توسط 8800 داوطلب انجام می شود.

در طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال، بیش از 8ر2 میلیون کودک زیر پنج سال زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

گفتنی است که این کمپین تا روز پنج شنبه آتی ادامه دارد.

طرطوس

قامشلی

حمص

حسکه