پاکسازی شهر سراقب از مین ها و بمب های دست ساز به اتمام رسید

ادلب – سانا

خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: واحدهای ارتش عربی سوریه امروز عملیات پاکسازی شهر سراقب از مین ها و بمب های دست ساز را به اتمام رساندند.

پنجشنبه گذشته واحدهای ارتش وارد شهر سراقب شده و به پاکسازی آن از به جام انده های تروریست ها آغاز کرده بودند.

غیاث