خبرنگار/سانا/: واحد های ارتش وارد شهر سراقب در حومه ادلب شده و به پاکسازی این شهر از بمب های دست ساز و مین ها کارگذاشته شده توسط تروریست ها شروع کرده اند

خبرنگار/سانا/: واحد های ارتش وارد شهر سراقب در حومه ادلب شده و به پاکسازی این شهر از بمب های دست ساز و مین ها کارگذاشته شده توسط تروریست ها شروع کرده اند