کشف یکی از مقرهای مستحکم تروریست ها در معره النعمان

ادلب-سانا

یکی از بزرگترین مقرهای تروریست ها که شبکه ای از تونلهای مجهز به روشنایی و تهویه و نیز اتاقهای محکمی دارد است، زیر موزه اثری شهر، توسط یگان های ارتش عربی سوریه کشف شد.

یک منبع به خبرنگار سانا گفت: یگان های ارتش عربی سوریه طی عملیات پاکسازی خود در ادلب یکی از بزرگترین مقرهای تروریست ها که شبکه ای از تونلهای مجهز به روشنایی و تهویه و نیز اتاقهای محکمی دارد و تروریستهای جبهه النصره از آن برای برنامه ریزی یورش های خود، اتاق محل استراحت و زندان استفاده می کردند کشف کردند.

خبرنگار سانا افزود: یگان های ارتش عربی سوریه طی عملیات پاکسازی خود در روستای آزاد شده “بابیلا” شبکه ای از سنگر ها، تونل ها و مقرهای تروریست های “جبهه النصره” کشف کردند

خبرنگار سانا اضافه کرد: یگان های ارتش در شهرک خان السبل یک بیمارستان میدانی و یک مرکز درمانی برای درمان تروریست ها کشته شده علاوه بر تعدادی از سنگر ها و غارها متعلق به آنان کشف کردند.