دستگیری 10 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری و جست وجوی خانه به خانه، 10 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 10 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در “قدس اشغالی” روستاها و شهرک های “الطیره” در “رام الله”، “بیت فجار ” در “بیت لحم”، “ترقومیا” و اردوگاه “العروب” در “الخلیل” بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.