گشایش 3 معبر برای عبور شهروندان در حومه ادلب و حلب

ادلب-حلب-سانا

 

سه گذرگاه در منطقه ابو الظهور در جنوب شرق ادلب، در منطقه الهبیط در حومه جنوبی ادلب و منطقه الحاضر در حومه جنوبی حلب جهت ورود شهروندانی که منازلشان را به دلیل تروریسم ترک کردند، باز گردید.

خبرنگار سانا در حماه گفت که مقامات ذیربط با همکاری با ارتش عربی سوریه تدابیر لازم برای استقبال از شهروندان از طریق گذرگاه های ابو الظهور در جنوب شرق ادلب و منطقه الهبیط در حومه جنوبی آن اتخاذ کرد.

خبرنگار سانا به گشایش گذرگاه الحاضر در حومه جنوبی حلب جهت ورود شهروندانی که منازلشان را به دلیل تروریسم ترک کردند، اشاره کرد.