حمله توپخانه ای و موشکی ارتش به مواضع تروریستها در حومه های ادلب و حلب

إدلب و حلب – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه در جریان حملات توپخانه ای و موشکی خود، مخفیگاه ها و استحکامات تروریست ها را در حومه جنوبی شرقی ادلب و حومه جنوبی غربی حلب از بین بردند.

خبرنگار سانا اعلام کرد: واحدهای ارتش با حملات توپخانه ای و موشکی خود مواضع گروه های تروریستی را در شهرک های معره النعمان، سراقب، معرشورین، معرشمشه، تلمنس در حومه جنوبی شرقی ادلب هدف قرار دادند.

خبرنگار سانا گفت: در حملات توپخانه ای و موشکی ارتش به تروریست ها شماری از تروريست به هلاکت رسیدند یا زخمی شدند و تسلیحات و مهمات آنان نیز منهدم شد.

پریروز واحد های ارتش حاضر در منطقه معره النعمان حمله گروه های تروریستی به مواضع نظامی در شهرک های «التح» و «جرجناز» را دفع کردند و با استفاده از تسلیحات مناسب تروریست های باقی مانده در محور ابو الضهور- سراقب در حومه جنوبی شرقی ادلب را هدف قرار دادند.

خبرنگار /سانا/ همچنین از حملات توپخانه ای ارتش به مخفیگاه ها و استکامات تروریست ها در روستای خلصه در حومه جنوبی غربی حلب و هلاکت و زخمی شدن تعدادی از تروریست ها خبر داد.

غیاث

عن Ghiyath