تردد در محورهای مواصلاتی کشور به استثنای یک جاده در استان قنیطره برقرار و روان است

دمشق – سانا

اداره کنترل ترافیک کشورمان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اکنون همه محورهای مواصلاتی به استثنای جاده خان أرنبه – حضر در استان قنیطره باز و تردد به روال عادی در جریان است.

اداره کنترل ترافیک کشورمان توضیح داد: جاده خان أرنبه – حضر به دلیل بارش برف مسدود است و سایر محورهای مواصلاتی کشور از ترافیکی روان برخوردار هستند.

اداره کنترل ترافیک از عموم رانندگان خواست تا تدابیر موردنیاز برای رانندگی در فصل سردسال را مورد توجه  قراردهند و از سالم بودن سیستم‌ چراغ‌ها و برف پاکن خودرو اطمینان حاصل کنند.

اداره کنترل ترافیک کشور با اعلام شماره تلفن 5422703 و5411365 از رانندگان و مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی به این شماره تماس بگیرند.

غیاث جاویش