نصب 15 ترانسفورماتور برق در روستاها و شهرک های آزادشده حومه شمالی حماه

حماه – سانا

شرکت عمومی برق رسانی حماه از نصب 15 ترانسفورماتور برق در روستاها و شهرک های آزادشده حومه شمالی حماه خبر داد.

مدیر این شرکت به خبرنگار سانا گفت: در راستای طرح بازسازی ایستگاه های تبدیل برق که توسط تروریست ها تخریب شده بودند، 5 ترانسفورماتور در منطقه صوران و 5 ترانسفورماتور در منطقه طیبه الامام و 4 ترانسفورماتور در معردس و یک ترانسفورماتور در شهرک کوکب نصب شد.

وی افزود: کارشناسان شرکت برق رسانی همچنان مشغول تعمیر و بازسازی ایستگاه ها تبدیل و خطوط انتقال برق در تعدادی از مناطق استان حماه هستند.

غیاث جاویش