پاکسازی اعدادی از روستاها در حومه جنوبی شرقی ادلب توسط یگان های ارتش

ادلب-سانا

یگان های ارتش عربی سوریه تعدادی از روستاها و مزارع حومه جنوبی شرقی ادلب را از لوث تروریسم پاکسازی کردند.

خبرنگار سانا گفت: مناطق حلبان، سمکه، تل خطره، و خربه نواف واقع در حومه جنوبی شرقی ادلب از لوث تروریسم آزاد شد.

ادامه دارد…