دستگیری 23 فلسطینی در کرانه باختری توسط صهیونیست ها

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری و جست وجوی خانه به خانه، 23 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 23 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در روستاها و شهرک های “عیسویه”، “طور”، “بیت دقو” و “کوه المکبر” در “قدس اشغالی، “بیت فجار ” در “بیت لحم”، “خلیل”، “رام الله” و “بیره” بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.