مدیر اداره آثار باستانی و موزه ها: سایت باستانی عین داره در معرض تخریب سیستماتیک نیروهای اشغالگر ترکیه قرار گرفت

دمشق – سانا

دکتر محمود حمود، مدیر اداره آثار باستانی و موزه‌ها تاکید کرد: سایت باستانی عین دره در منطقه عفرین در حومه حلب در معرض تخریب سیستماتیک نیروهای اشغالگر ترکیه قرار گرفت.

وی افزود: نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن به حفاری‌های غیرقانونی در این سایت دست زدند.

مدیر اداره آثار باستانی و موزه‌ها توضیح داد: این سایت دارای تعداد زیادی از مجسمه سنگی بزرگ است و اهمیت این آثار کمتر از اهمیت مجسمه شیر بازلتی نیست.

دکتر محمود حمود بیان کرد: اغلب مناطق باستانی اشغالی تحت تاثیر اعمال وحشیانه نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن قرار گرفته اند و هم اکنون سایت تاریخی النبی هوری مربوط به دوران کلاسیک که یکی از غنی‌ترین و مهم‌ترین مکان‌های باستانی به شمار می رود در معرض شدید‌ترین حملات قرار می گیرد.

غیاث